Svenska för invandrade akademiker

Utbildningen syftar till att underlätta invandrarnas integration och att tillföra företag och organisationer i Sverige invandrarnas kompetenser såväl kunskaps- och utbildningsmässigt som kulturellt och språkligt. För att öka studenternas möjligheter att få arbete inom sitt kompetensområde eller att gå vidare med kompletterande studier är utbildningens mål att den studerande skall uppnå färdigheter i svenska språket motsvarande Sv2B alternativt TISUS-testet, d v s en nivå som ger allmän behörighet i svenska för högskolestudier.

Utbildningen är avsedd för invandrare med utländsk akademisk utbildning. Den utländska utbildningen behöver ej vara avslutad. Den som söker till utbildningen bör normalt uppfylla de grundläggande behörighetsvillkor som gäller för studier på högskolenivå i den sökandes hemland. Inget krav ställs på genomgången sfi - Svenska för invandrare, (även om det är önskvärt) eller förkunskaper i engelska. Antagning till utbildningen kan ske efter kartläggning av studentens tidigare studier och arbete. Anmälan görs via anvisning.

Till varje student knyts från start en mentor från arbetslivet, som har till uppgift att ge stöd och råd samt att medverka till att bygga upp studentens sociala nätverk.

Utbildningen genomförs på uppdrag och vi lämnar gärna en offert.

Vill du veta mer om utbildningen "Svenska för invandrade akademiker"?
Kontakta:

Åke Rosenquist
Projektledare
Uppdragsutbildning Offentlig sektor och näringsliv
Tel 0457-385227
Mobil 0709-499231

 

Redigera
Share Dela