Projektledning

Kursen avser ge deltagarna en grundläggande orientering inom området projektarbete med speciellt fokus på projektledning. Den grundläggande orienteringen avser olika projekttyper och projektsammanhang, relationen till beställaren, målformulering och kvalitetssäkring, administration och projektekonomi. Fokuseringen på projektledningen innebär att aspekter som ledarskap i allmänhet, teamsammansättning och teamledning, lärande inom projektet och mellan projektet och dess organisatoriska miljö ges speciell uppmärksamhet.

Kursinnehåll kan förslagsvis vara följande:


- Deltagarnas erfarenheter, behov, förväntningar och lärstilar kartläggs och görs till föremål för ett samtal i gruppen.
- Begreppet projekt. vad menar vi med projekt och hur olika kan projekt vara i skilda sammanhang?
- Varför finns projektet? Beställarens önskemål, funktion och relation till projektet.
- Projektets organisatoriska kontext och projektets intressenter
- Projektets faser. Vilka är allmängiltiga och vilka är specifika?
- Projektets organisation. Teamarbete.
- Projektekonomi och projektadministration.
- Projektledningens olika aspekter.
- Kvalitetssäkring och projektet som lärmiljö.
- Uppföljning och utvärdering.

Vill du veta mer om kursförslaget inom projektledning?
Kontakta gärna:
Åke Rosenquist
Projektledare
Tel 0455-38 52 27

 

Redigera
Share Dela