Utvecklingsprojekt: National University of Rwanda

Gata i Butare, Rwanda

BTH har sedan 2003 samarbetat med National University of Rwanda (NUR) inom det Sida-finansierade projektet för utbildning, forskning och utveckling. Samarbetet består av tre delar; etableringen av ett mastersprogram i informations- och kommunikationsteknik (IKT), stöd och samarbete kring biblioteket på NUR samt utvecklingen av IKT-infrastrukturen på NUR.

Mastersprogrammet i IKT

Målet med mastersprogrammet är att stötta och genomföra en mastersutbildning i IKT med mål att föreläsare från NUR på sikt ska kunna bedriva undervisningen helt på egen hand. På så sätt blir NUR självförsörjande med lärare och föreläsare inom mastersprogrammet. Dessutom är målet att förse Rwanda med högt kvalificerad arbetskraft och forskare inom IKT som kan arbeta inom den privata sektorn såväl som inom den offentliga sektorn.

För att nå detta behövs bra tränade föreläsare, lärare och forskare inom ämnesområdet.

Biblioteksstöd

Målet med arbetet kring biblioteket på NUR är att erbjuda bättre tillgång och lämplig information för bibliotekets användare på NUR. Detta görs genom att uppdatera och förnya det utbud av böcker som biblioteket har, införskaffande av e-tidskrifter, inköp av datorutrustning samt utbildning i informationssökning för bibliotekarierna på biblioteket.

Infrastruktur

Behovet av en uppgradering av IKT-infrastrukturen har varit stor. BTH samarbetar därför med NUR i uppgraderingen av infrastrukturen. Detta för att öka tillgången till datorer för studenter, forskare och föreläsare. Uppkopplingen till internet har förbättrats. Behovet av att genomföra en avancerad utbildning inom nätverks- och systemadministration har också funnits. BTH har också hjälpt till med att bygga ut det trådlösa nätverket, sätta upp en Linux-baserad brandvägg samt få igång ett system med windowsinloggningar till datorerna för att få större säkerhet i systemen samt förenklad administration.

National University of Rwanda

Redigera
Share Dela