se, höra, skriva. Ett kollage av bilder

Lärarfortbildning vid Blekinge Tekniska Högskola  HT 2011

Obs! sen anmälan efter ordinarie anmälningsdatum den 17 maj är möjlig.

För att få delta i Lärarfortbildningen måste du ha en lärarexamen, förskollärarexamen eller en fritidspedagogexamen. Du måste undervisa i förskoleklass till och med vuxenutbildningen. Dessutom ska du ha en anställning, tills vidare eller för en begränsad tid, hos kommun eller annan huvudman inom skolväsendet. Som föräldraledig kan du inte delta i Lärarfortbildningen.

Sen anmälan är möjlig till Skolverkets köpta kurser efter ordinarie anmälningstid 1-17 maj.
Anmälan sker även fortsättningsvis via www.studera.nu
Om dina uppgifter behöver kompletteras skickar du dessa till: Antagning, 833 82 Strömsund.

För eventuella frågor om ansökan hänvisar vi till antagningen vid Blekinge Tekniska Högskola, tel. 0455-38 55 00 mån 13-14:30, tis-fre kl. 10-12 eller e-mail till vår funktionsadress antagningen@bth.se

Om du är intresserad av en kurs kontaktar du rektor, som i sin tur vänder sig till skolhuvudmannen. Det är skolhuvudmannen som prioriterar områden och beslutar vilka lärare som får delta.

Blanketten Skolhuvudmannens godkännande måste bifogas, och går att ladda ner på Skolverkets hemsida http://www.skolverket.se/sb/d/1838/a/20881.

Skolverkets hemsida kort om lärarfortbildning

Skolverkets hemsida om lärarfortbildning, en del av lärarlyftet

Behörighetsgivande kurser vid Blekinge Tekniska högskola hösten 2011

MA1415 Matematik för lärare 45 hp (1-45 hp) halvfart, åk 7-9 - ingår i Lärarlyftet

Kursen vänder sig främst till dig som är aktiv pedagog inom grundskolans åk 7-9 och vill förstärka din behörighet i matematik. Kursstart är i augusti 2011, v 35 med avslutning
2013 v 02 och du läser på halvfart under tre terminer. Undervisningen sker till största delen på distans.

Kursen är indelad i sex delkurser (två delkurser per termin) som behandlar Algebra, Linjär algebra, Analys A & B, Diskret matematik och Geometri.

Anmälningskod: BTH-65032

Länk till mer informationom våra kurser

 

(MA1414 Matematisk fördjupning med didaktiskt perspektiv 15 hp (16-30 hp) halvfart, åk 4-6 - ingår i Lärarlyftet)

OBS! Inställd pga av för få sökande!

Kursen vänder sig främst till dig som är aktiv pedagog inom grundskolans åk 4-6 och vill utöka din behörighet. Kursstart är i augusti 2011, v35 med avslutning 2012, v 02 och du läser på halvfart under terminen. Undervisningen sker på Campus Gräsvik, Karlskrona.

För behörighet till denna kurs krävs att man läst minst 15 hp matematik eller matematikdidaktik på högskolenivå.

Anmälningskod: BTH-65031

Länk till mer informationom våra kurser

 

(FY1406 Teknik för lärare 15 hp (1-15 hp) halvfart, åk F-3 - ingår i Lärarlyftet)

OBS! Inställd pga av för få sökande!

Kursen vänder sig främst till dig som är aktiv pedagog inom grundskolans åk F-3 och vill utöka din behörighet i teknik . Kursstart är i augusti 2011, v35 med avslutning 2012, v 02 och du läser på halvfart under terminen.

Kursens innehåll presenteras i olika temaområden som inleds med en nätbaserad föreläsning som ger inspiration och ämnesfördjupning och följs av seminarieövningar på Campus Gräsvik, Karlskrona.

Anmälningskod: BTH-65030

Länk till mer informationom våra kurser

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kurser ur vårt reguljära utbud, se också:

Reguljära kursutbudet


Du kan även kontakta oss på avdelningen för uppdrag och projekt för mer information

Åke Rosenquist

Blekinge Tekniska Högskola

Tel: 0455-38 52 27

e-post: aup.exr@bth.se

Skolverkets hemsida kort om lärarfortbildning

Skolverkets hemsida om lärarfortbildning, en del av lärarlyftet

Läs mer på regeringens hemsida

bth

Redigera
Share Dela