Kurser som utvecklats för en nationell marknad

Uppdragsutbildning internationellt

En kurskatalog har utvecklats för den internationella marknaden.
Katalogen för 2009 finner du här

Uppdragsutbildning i samarbete med National University of Rwanda (NUR) och Rwanda Development board (RDB). BTH innovation som genomförde utbildningen har även gjort en film om sina upplevelser

Sidauppdrag

Utvecklingsprojekt med National University of Rwanda - Är ett projekt som pågått sedan 2003 där BTH hjälper till med uppbyggnaden av ICT infrastrukturen, ett magisterprogram inom ICT, och biblioteksfunktionen.

International Training Programmes är sidafinansierade utbildningsprogram. BTH har arbetat med ett flertal ITP inom olika områden; Integrated Urban Planning, Rural and Peri-urban land administration in the SADC region, Management och hydropower development and use, Transition Strategies for Telecom Operators, Liberalized Telecom Markets

 

Grönt te från KinaMan som kramar jardglobAfrikansk elefant i solnedgång

Redigera
Share Dela