Hur planerar och skapar man ett bättre boende för de äldre? Det arbetet har vi genomfört i projektet WelHops - Welfare Housing Policies for Senior Citizens

På grund av en stadig ökning av den åldrande befolkningen de senaste 20 åren har procenten äldre (över 64 år) nått 16 % av Europas totala befolkning. Antalet äldre förväntas öka kraftigt de närmaste åren. Alla undersökningar visar att det som är mest oroande för de äldre är svårigheten att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Resultaten av undersökningarna och erfarenheten inom området har bidragit till en förändring i den regionala, nationella och internationella politiken (tidigare fokuserad på institutionalisering) och öppnat dörren för att genomföra projektet WelHops.

Under perioden maj 2005 - september 2007 genomfördes projektet WelHops, ett EU projekt inom ramen för Interreg 3C. Projektdeltagare var, förutom Blekinge Tekniska Högskola, Brighton-Hove regionen i England, Zarragozza i Spanien, Györ i Ungern och ERVET (Emilia-Romagna-regionen) i Italien, vilka också var koordinator för projektet.

Projektets uppdrag var:

 • Att fastställa riktlinjer för design och planering av hus lämpade för äldre.
 • Att fastställa riktlinjer för renovering av hus där äldre bor.
 • Att skapa ett Europeiskt nätverk av experter för att kunna bedöma nya ritningar och främja delandet av information, kunskaper och goda exempel.
 • Att skapa och lansera en webbsida där man enkelt kan ta del av information från projektet.

Vad har gjorts:

 • Insamling och katalogisering av 51 existerande boende lämpade för äldre i såväl partnerländerna (36) som andra Europeiska länder (15).
 • Omsorgsfullt undersökt och utvärderat dessa boende.
 • Rankat 12 bästa exempel.
 • Skapat riktlinjer för uppförande av nya seniorboende samt renovering av befintliga.
 • Testat giltigheten av riktlinjerna i fem försöksprojekt.
 • Skapat en webbsida där information, resultat, goda exempel, länkar mm är tillgängligt. www.welhops.net

Projektet genomfördes i ett mycket nära samarbete och på ett mycket framgångsrikt sätt mellan partnerländerna. ERVET var en föredömlig koordinator vilket tillsammans med genomförandet av projektet resulterade i mycket beröm från EU, vilka även uppmanade oss att gå vidare med en fortsättning. Detta resulterade i en ny ansökan, WelCities, som inlämnats till Interreg 4C.

BTH tillsammans med England och Italien genomförde det mesta av arbetet i projektet. Från BTH sida genomfördes granskningen av de undersökta boendena och rangordnade de 12 bästa exemplen. Tillsammans med England och främst Italien tog BTH fram den rekommendation för planering av seniorboende som var det viktigaste resultatet av projektet.

Resultat:

"Rekommendation för planering av seniorboende" (pdf 14,9 Mb) har tagits fram på partnerländernas 5 språk både i digital och tryckt form. Någon motsvarande rekommendation finns inte framtagen i Europa. BTH har tryckt upp ett tusen exemplar på svenska som delats ut till ca 175 kommuner i Sverige och en stor mängd fastighetsbolag och organisationer. Rekommendationen används även som studiematerial vid ett flertal arkitektutbildningar i Europa.

www.welhops.net är webbsidan där alla resultat, undersökningar, länkar till intressanta organisationer och utredningar, nyhetsbrev och exemplen på befintliga boenden redovisas med både text, ritningar och bilder. Även rekommendationen kan laddas ner på samtliga fem språk liksom det mesta av den övrig information. Partnerna har förbundit sig att hålla webbsidan uppdaterad åtminstone tom 2008.

12 bästa exempel har tagits fram varav tre i Sverige:

 • Hinseblick i Karlshamn
 • Reymers holmes Seniorboende i Stockholm
 • Konceptet Seniorforum, vilket är ett resultat av Seniorliving 2000, som var ett projekt som genomfördes vid BTH tidigare.

Intresset för projektet och rekommendationen har varit mycket stor både i Sverige och internationellt. Få EU-projekt har haft sådan spridning efter avslutning som WelHops haft. BTH har presenterat resultatet och arbetet på ett 10-tal seminarier i Sverige samt vid flera internationella besök, flera seminarier är inbokade under hösten 2008 och början av 2009. BTH har även presenterat resultatet vid seminarium i Wien och Leeuwarden, Holland, och är även inbjuden till presentation i Bryssel i november 2008.

Upplysningar: Per-Olof Svensson, Projektledare för WelHops vid BTH

Tfn: 0455-385203, e-post: per-olof.svensson@bth.se

 

Redigera
Share Dela