Resor

Workshop på IIT-M i Chennai 18-19 februari 2010

Den 18-19 februari anordnar IIT-M och BTH en workshop på IIT-M i Chennai på temat användarmedverkan i design av IKT: möjligheter  och utmaningar: "Participatory Design of ICT: Opportunities and Challenges".

En kort beskrivning hittar du här (pdf-fil öppnas i ett nytt fönster)

Mer information om deltagare, program etc kommer att publiceras här inom kort.


Indienresa 21-28 februari 2009

Fokus med resan är primärt att stärka regionala kontakter där forskarsamarbete och studentutbyte pågår. Även konkret arbete med kursplaner ska göras. Med på resan är bland andra Landshövding Gunvor Engström och BTH:s rektor Ursula Hass. Besöksprogrammet är digert och inkluderar bland annat möten med delstatsministern i Andhra Pradesh och besök på nybyggd teknikpark vid IIT-M I Chennai.

Läs mer om vilka som åker här (Pdf-fil öppnas i ett nytt fönster)

Följ resan i Indienbloggen

 


 

Cochin och Chennai, Indien 9 - 15 december 2008

 • Medverkan i workshop anordnad av Indian-Swedish Cooperation on Technical Research and Education International, (INSTEC) INSTEC workshop on Sustainable City - Technologies and Systems for sustainable Development 10 - 12 december 2008. Medarrangörer på plats: Cochin University of Science and Technology, CUTSAT. Konferensen hölls på CUTSATs School of Environmental studies: Förutom BTH deltog från Sverige även Kungliga Tekniska högskolan (KTH) Chalmers, Lunds,Stockholm, Linköpings och Uppsala universitet samt Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).
 • Presentation hölls bland andra av Sara Eriksén, BTH: Forskningssamarbete mellan Indien och Sverige för hållbar landsbygdsutveckling med IT-stöd.

  Stärka kontakter med forskargruppen TeNeT-group vid Indian Institute of Technology Madras (IIT-M) både under konferensen, speciellt med Dr.Aarti Kawlra från IIT-M som deltog i konferensen i Cochin, och vid besök vid IIT-M i Chennai samt diskutera fortsatt arbete inom Indienprojektet, Indien i Blekinge - Blekinge i Indien.

  Besök vid Anna University i Chennai.

Bildkollage av resebilder från Indien

Innehåll och erfarenheter

Under workshopen i Cochin medverkade forskare från både svenska och indiska universitet, med ungefär lika många deltagare från vardera land. Detta gav utrymme för givande diskussioner kring olika teman som behandlades under konferensen. (Program bifogas) Ett antal studenter från School of Environmental studies I Cochin deltog också aktivt.

Cochin är en storstad som har strukturen av en förväxt by. Detta innebär att man brottas med problem som sophantering, en nästintill omöjlig trafiksituation, vatten- och avloppshantering. Borgmästaren i Cochin, Prof. Mercy Williams belyste i ett engagerat inledningsanförande problematiken kring dessa frågor..

Teman i en del av presentationerna var:

 • Sustainable Urban Development
 • Sustainable Energy - Water - Waste Management
 • Bio fuels - Swedish and Indian Experiences

Sustainable Transport Systems

Anna University
Vid besöket på Anna University fick vi en överblick av en del av universitetets många fackområden. Förutom att få en samlad bild av det stora universitetet, och ett möte med rektor, besökte vi som hastigast avdelningar för:

 • Institute of Ocean Management.
 • Centre for Water Resources
 • Centre for Environmental Studies
 • Institute of Remote Sensing
 • Crystal Growth Centre

Centre for Biotechnology 

IIT-M
Det vidsträckta campusområdet på IIT-M imponerade i sig. Vid besöket på universitetets inkubator fick vi se exempel på företags produkter som alla var av hög teknisk kvalité med en viktig parameter uppfylld: kostnaden för slutprodukter måste vara låg så de kan användas. Ett möte med Prof. Ashok Jhunjhunwala och hans medarbetare ingick också. En tidslinje för samarbetet mellan IIT-M och BTH presenterades. (bifogas)

Vad har vi med oss hem?

 • Nya spännande kontakter som kan leda till framtida samarbeten

  En bättre kännedom om den verklighet våra indiska kollegor arbetar i.

  Insikter om att det finns många internationella studenter från Europa och andra delar av världen i Chennai.

  Konkreta planer och överenskommelser för det fortsatta arbetet inom Indienprojektet.

 

Redigera
Share Dela