Samarbetspartners

 

Bild på två giraffer i solnedgångProjektpartners
Indienprojektet drivs av BTH med delfinansiering via regionala tillväxtmedel. Partners förutom BTH är:

Region Blekinge, www.regionblekinge.se

Länsstyrelsen i Blekinge, www.lansstyrelsen.se/blekinge

TelecomCity, Karlskrona, www.telecomcity.org

Karlshamns kommun, www.karlshamn.se

Karlskrona kommun, www.karlskrona.se

Ronneby kommun, www.ronneby.se

 

Fokus i Indienprojektet är inställt på städerna Hyderabad, Chennai
och Bangalore som bildar en tillväxttriangel i sydöstra Indien.
Området är en av världens snabbast växande IT- och telekomregioner.

Logo Karlskrona kommun- Det blir en kraftsamling som gagnar näringslivet, forskningen och utbildningen i Blekinge. Vi kommer att bredda kontaktytorna i Indien så att både små och stora företag kan dra nytta av samarbetet,
berättar professor Sara Eriksén vid BTH.

Logo region BlekingeProjektet, som delfinansieras av regionala projektmedel
via Region Blekinge, möjliggör en gemensam kraft-
samling i regionen under 2008 - 2009 kring utvecklingen
av långsiktiga kontakter och samarbeten. I projektet ingår idag BTH, Region Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge, TelecomCity, Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner.

Förutom affärsutveckling fokuserar projektet på forskning och utbyte kring offentliga e-tjänster.

Logo Telecom CityIndienprojektet har som mål att ett betydande antal företag och arbetstillfällen ska bevaras och genereras i Blekingeregionen.

- Vi kommer att stödja näringslivs-, utbildnings- och FoU-samarbeten bland annat genom näringslivsbaserade
studentprojekt både i Blekinge Logo Ronneby Kommunoch i Indien. Vi kommer
att ta emot delegationer från Indien och planera resor för Blekingedelegationer till området kring Hyberabad, Chennai och Bangalore. Dessutom ska vi etablera näringslivskontor både i Blekinge och i Indien, säger Sara Eriksén.

Logo Karlshamns KommunAtt projektet kom till stånd har sitt ursprung i ett av Vetenskapsrådet/SIDA medfinansierat samarbetsprojektet
med TeNeT Group vid IIT-M i Chennai, Indien.

Projektet har en styrgrupp med representater från deltagande
partners och en operativ ledningsgrupp som består av:

Eva-Lisa Ahnström, BTH, projektledare för Indienprojektet
Sara Eriksén, BTH
Sissi Sturesson, Region Blekinge

Logo lansstyrelsenKort informationsblad om Indienprojektet
Projektansökan

Mer information om projektet kan du få av:

Eva-Lisa Ahnström, BTH
eva-lisa.ahnstrom@bth.se , 0709-72 87 20

Sara Eriksén, BTH
sara.eriksen@bth.se , 0455-38 55 65

 

Redigera
Share Dela