Affärsutbyte

Bild på tre indiskorI Indienprojektet, som pågår maj 2008 - mars 2010, ska kontakter mellan Blekinge och ett högintressant tillväxtområde i sydöstra Indien knytas och utvecklas. Fokus i Indienprojektet är inställt på städerna Hyderabad, Chennai och Bangalore som bildar en tillväxttriangel i sydöstra Indien. Området är en av världens snabbast växande IT- och telekomregioner.

I projektet ligger fokus på:

 • Underlättande av affärskontakter mellan Indien och Blekinge, inom
  IT-, telekom- och teknikföretag
 • Forskning, framför allt med inriktning på mobila e-tjänster för medborgare
 • Fördjupat utbyte mellan studenter och lärare vid högskola/universitet i Blekinge och Indien och bättre tillvaratagande av den kompetens indiska studenter i Blekinge kan tillföra

Inom projektet bygger vi ramverket till kontaktpunkter, kontor, både i Blekinge och i Indien som ska ge stöd och råd till företag, studenter och forskare som har kontakter i Indien - Blekinge.

Vad kan Indienprojektet erbjuda företag i Blekinge?

 • Konkret match-making med företag i Indien - vi har kontakter på plats i Indien som hjälper till. Fyll i den mall för företagspresentation vi tagit fram så förmedlar vi den till kontakter i Indien
 • Möjlighet till information kring samarbete med indiska företag samt utbildning kring kulturella skillnader; hur gör man affärer i Indien?
 • Delta i de seminarier vi anordnar! Du hittar dem under rubriken Aktiviteter/seminarier
 • Möjlighet att delta i planerad resa till aktuellt område i Indien i 
  början av 2010 som Indienprojektet arrangerar.

Information om Indienprojektet riktad till företag

Blankett för match-making


Bild på mobiltelefonI Indien bor 1,1 miljarder människor. IT och telekom är under stark utveckling.
Det finns redan idag en mycket hög andel mobilanvändare.
Antalet mobilabonnemang ökar med mer än 5 miljoner - varje månad!
En majoritet av dessa abonnenter har ingen dator, alltså blir mobiltelefonen nyckeln till information och interaktion med omvärlden både för privatpersoner och företag.
Även andra områden är högintressanta för Blekinges företag.
Det kan gälla teknik i vid mening, andra IT-produkter än mobila applikationer och miljöteknik.
Marknaden är enorm. Den är också annorlunda än den i Sverige. Det finns en fantastisk potential för den som vill och vågar satsa här.
I Indien finns också tillgång till riskkapital för utveckling.
Nu finns en stor möjlighet för dig som företagare i och med den offensiva satsningen som Indienprojektet innebär.

 

Redigera
Share Dela