Indienprojektet visar upp sig

Syns du inte finns du inte...

Att aktivt visa på vad vi gör inom Indienprojektet för att skapa nya kontakter och synas både regionalt, nationellt och internationellt är viktigt. Därför ser projektet till att synas där det är relevant och möjligt.

Här hittar du exempel på hur vi visar upp oss.

Poster för India Telecom -09INDIA TELECOM 2009, 3 - 5 december 2009

Inom ramen för Indienprojektet kommer TelecomCity, www.telecomcity.org , att delta med utställningsplats i den paviljong som Exportrådet har. Sven Svensson, TelecomCity, representerar TelecomCity och Indienprojektet. India Telecom är den viktigaste årliga arenan i Indien för företag och organisationer som är involverade inom telecom. För TelecomCity innebär det en unik möjlighet att knyta kontakter till nytta för företagen inom TelecomCity.

Fler svenska deltagare i Exportrådets paviljong på India Telecom:

Ericsson, Nolato, OSM Global, Synapse, Tieto, Polystar, Teleopti, Roxtec, Sapa, Invest in Sweden Agency

Mer om India Telecom 2009

 

About the India project in publication for EU India summit 2009EU-India Summit 6 november 2009

Mötet som äger rum i New Dehli är det tionde i ordningen mellan Indien och EU. Fredagen den 6 november leder statsminister Fredrik Reinfeldt toppmötet mellan EU och Indien. I egenskap av EU-ordförande träffar Fredrik Reinfeldt bland andra Indiens premiärminister Manmohan Singh.

Indienprojektet är inte fysikst på plats, men finns med med presentation i en publikation som presenteras vid konferensen: The European Union and India: "A dynamic strategic Partnership".

Presentation av Indienprojektet i publikation som släpps vid EU-India Summit 2009

Du kan läsa mer om EU-India summit på:
http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/11/6/eu-india_summit

Internetdagarna 09, 3 - 5 november 2009

Internetdagarna -09, IndienprojektetIndienprojektet har en postersession på Internetdagarna....Givetvis var vi  med och visade upp oss för de 1000 deltagarna.

 

 

Mer om Internetdagarna, och några bilder från Indienprojektets postersession

Indienprojektet vid Forskarfredag, Kreativum -09, hennamålningForskarfredag, 25 september 2009

Indienprojektet presenterad sig vid Forskarfredag på Kreativum i Karlshamn. Vi berättade, visade bilder och hade med oss studenter från Indien som studerar på BTH. Hennamålning bjöds det också på.

Läs Annelie Ekelins artikel om projektets medverkan på Forskarfredag

Redigera
Share Dela