Med fokus på Indien 1, seminarium 4 mars 2009

Drygt 20 personer mötte upp till det första seminariet med Fokus Indien, våren 2009.

Kulturella skillnader med affärer i blickpunkten är det övergripande temat för de två seminarier Indienprojektet genomför under våren.

Kultur och affärer i Indien

Radmon Sukhia

Radmon SukhiaSeminariet började med en mer generell genomgång av kultur och affärer i Indien av Radmon Sukhia från IndiaBizzConsult i samarbete med Interkulturell Kommunikation.
Radmon är född i Indien, bott många år i Sverige, har arbetat internationellt 37 år inom Atlas Copco Group, styrelsemedlem i Sweden-India Business Council. Att han är mycket kunnig inom interkulturell kommunikation blev klart under hans föredrag då han bjöd på erfarenheter och inblickar samt svarade på frågor.

 

 

 

 

 

Affärsmodeller för samarbete med Indien

Sudhanshu Rai från Copenhagen Business School fortsatte och presenterade framförallt affärsmodeller för samarbete med Indien. 

Sudhanshu Rai

Suhanshu arbetar också med projektet EuroIndia ICT-cooperation. Född i Indien, PhD i ekonomi, arbetat inom industri i Indien med systemdesign, arbetat vid Tata Economic Consultancy Services, arbetar med affärsmodeller inom ICT-sektorn samt inom ett pågående projekt med kartläggning av Indiens ICT-potential.


Ta del av Sudhanshu Rais presentation

Sudhansu gav konkreta råd inför etablering på den indiska arenan. Bland annat betonade han starkt nätverkandets betydelse. En annan lärdom är att man bör använda "indiska pengar", dvs hitta kapital i Indien - det blir mycket billigare.

Sudhanshu RaiFör att lyckas med affärer i Indien som skaninavisk aktör behöver man:

  • Vara klar över sin affärsidé
  • Ta reda på skatteregler för den affärsaktivitet du tänker dig
  • Skaffa kontakt med certifierad revisor och IP-jurist.

Ett bra, och billigt sätt, att hitta sina framtida samarbetspartners är enligt Sudhanshu att åka till branschrelevanta konferenser för att knyta kontakter och själv göra sitt urval av potentiella samarbetspartners.

Vi fick också veta mer om de förmånliga regler som finns för forskningsintensiva företag i Indien; låg skatt, möjlighet till mark utan kostnad under en längre period, halva lönekostnaden för PhD betald av indiska staten, med mera.

Sudhanshu slutade av med några mer generella rekommendationer:

  • Ha ett öppet sinne
  • Var beredd på överraskningar
  • Generalisera inte för mycket, människor ÄR olika.

Så här arbetar vi med Indien:
Företagspresentation med Indienkoppling, MRT-Systems

Slutligen fick vi ta del av ett blekingskt företags väg in på den indiska marknaden. Christer Sundberg från MRT-Systems berättade om den bearbetning av marknaden man gjort under några års tid.

Christer SundbergDet arbete man lagt ned under ett par års tid håller nu på att realiseras i form av en etablering i Indien. MRT Systems som arbetar med destruktion av lampor och lysrör har absolut en plats även i Indien där satta miljömål ska uppfyllas.

Ta del av Christer Sundbergs presentation

Veta mer?

Alla tre föreläsarna lovade att ställa upp och svar på kompletterande frågor från de som vill veta mer. Kontakta projketledare Eva-Lisa Ahnström om du vill komma i kontakt med någon av dem: eva-lisa.ahnstrom@bth.se , 0709-728720

Till sist, en bild av några av deltagarna vid seminariet:

Deltagare vid seminariet Med fokus på Indien 1

Redigera
Share Dela