Med Fokus på Indien 3 - erfarenheter och affärsmöjligheter

Indiensamarbetet har fått ordentligt fäste i Blekinge, det visar seminariet Med fokus på Indien – erfarenheter och affärsmöjligheter som hölls i Ronneby den 24 november 2009 i samarrangemang med Sweden-India Business Council.

Indienprojektet, i sin nuvarande form, har förlängts med tre månader, till den sista mars 2009. Men det innebär definitivt inte att samarbetet och aktiviteterna avslutas. Det var det huvudbudskap projektledaren Eva-Lisa Ahnström poängterade vid sin presentation av var Indienprojektet står idag.

Se Eva-Lisa Ahnströms presentation (ppt)

Fredrik Hansson, RoxtecVid seminariet visade Fredrik Hansson, CEO vid Roxtec, på hur man arbetat in sig på den indiska marknaden. Han gav de knappt 30 seminariedeltagarna konkreta exempel på de utmaningar man behöver hantera.

 

 

 

 

 

 Fredrik Hansson, Roxtec

 

- Att bygga långsiktiga relationer är A och O vid affärer i Indien, sa Fredrik Hansson. Man måste ha tålamod och arbeta långsiktigt. Det tar tid, men är man fokuserad och uthållig kan resultatet vara enastående.

Lokeswara BandaruInternationella avdelningen vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, hanterar de indiska studenterna, och de långsiktiga samarbetsavtal som finns med ett antal universitet i Andhra Pradesh. Maria Engelmark, chef för avdelningen berättade om samarbetet och underströk den tillgång de indiska studenterna är. Hon hoppades att studenterna skulle ha större möjligheter att komma in i svenska företag för att göra sina examens-arbeten i framtiden.

Integrationsamordnare Lina Berglind, BTH och Lokeswara Bandarm, indisk student, gav sin syn på samarbetet och visade på några nedslag i vardagens verklighet för indiska studenter i Blekinge.

 

Lokeswara Bandaru

 

 

Stig Victorin presenterade Sweden-India Business Council. Han pekade på fördelarna med nätverket och inbjöd till medlemskap för företag.

Anders Nilsson, BTH, avslutade seminariet med att presentera BTH Innovation kopplat till internationalisering. Via BTH Innovation kan bärkraftiga idéer för innovativt entreprenörskap få stöd. Det är i högsta grad innovation i praktiken man arbetar med.

Inom Indienprojektet har relationer byggts inom alla tre samverkande delar: affärer, utbildning och forskning. Resultaten för utbildning och forskning har med råge överskridit projektets mål. Även inom affärsutveckling har viktiga steg tagits. Men, det tar tid att ge sig in på en ny marknad för enskilda företag.

Listan över vad som åstadkommits hittills i projektet blir lång. Ett är det samarbetsavtal mellan BTH – Ericsson R&D – IIT-M (Indian Institute of Technology Madras, i Chennai) som tagits fram. Double Diploma utbildningar med studenter universitet i Andhra Pradesh är ett anna. Medverkan i Telecom India 2009 genom TelecomCity, ger blekingska telekomföretag en unik möjlighet att hitta rätt kontakt i Indien. Det intensiva forskarutbytet och början till ett regionalt samarbetsavtal mellan Blekinge och Andhra Pradesh är andra resultat som är viktiga hörnstenar i den stabila grund för framtida samarbete med Indien

Redigera
Share Dela