Nyheter

Practical information - cross-border workshop, Karlskrona 3-4/03/2011

For those of you who have registered or are about to register for our cross-border workshop in Karlskrona 3-4 March we have put together a practical guide to help you arrange your trip to Sweden and Karlskrona.

Practical information

/January 2011/

Attend a cross-border workshop to support you in development of your project idea

Do you have a concrete project idea to be developed on a cross-border level?
Do you want to receive support of a panel of experts that will assess and develop your idea during a workshop?
If the answer for these questions is yes, then you should apply for participation in some of the cross-border workshops arranged by the Capacity Building Project. The workshops are prepared for the potential projects that have identified ideas for development of projects within the South Baltic Programme.
If you want to know more about the lunch to lunch workshops in Karlskrona, March 3-4 and Rostock, planned for early May 2011, date not yet decided, you can have a look at our webpage

NOTE! A limited number of participants will have their travel and accommodation paid for by the Capacity Building Project.

/2011-02-21/

Tredje callet för Experter

Det tredje callet för experter är nu öppet! CAPACITY Building Projektet letar efter oberoende experter från Danmark, Litauen, Polen, Sverige, Tyskland och övriga EU-länder till en expert pool till stöd för potentiella projektägare inom programmet. Detaljer finns i ToR för pool of experts och relevant dokumentation hittas under dokumentation eller på Östersjöprogrammets hemsida för Capacity Building projektet. Deadline Nov 15, 2010.
/October 2011/

Workshop - Att skriva en projektansökan

Den 4 november har du som är på gång att ansöka i Södra Östersjöprogrammets 6:e eller 7:e call, och just nu befinner dig i "skrivarprocessen", chansen att deltaga i workshopen att skriva en projektansökan.

Dagen är uppdelad i två pass 9.00-12.00 respektive 13.30-16.00. Under passen finns möjlighet att delta i två sessioner som löper parallellt:
Session 1: Fokus på sambandet målbeskrivning, metod, cross-border påverkan, långsiktighet kopplat till aktivitetsbeskrivning och partnernas rollfördelning.
Session 2: Belyser budgeteringen samt bryter ner aktiviteterna ytterligare och kopplar dem samman med förväntade s k outputs och resultat.

För att få ut så mycket som möjligt rekommenderar vi att ekonomiansvarig deltar med projektansvarig

OBS! Parallellt erbjuder JTS, programsekretariatet i Gdansk, konsultationer i samma byggnad. För att delta krävs att du gör en föranmälan direkt till JTS

För att delta i workshopen krävs att anmälningsformulär fylls i senast den 28e oktober.
Mer information samt kontaktpersoner finns i inbjudan.

/okt 2011/

Attend a cross-border workshop to support you in development of your project idea

Do you have a concrete project idea to be developed on a cross-border level?
Do you want to receive support of a panel of experts that will assess and develop your idea during a workshop?
If the answer for these questions is yes, then you should apply for participation in some of the cross-border workshops arranged by the Capacity Building Project. The workshops are prepared for the potential projects that have identified ideas for development of projects within the South Baltic Programme.
Read more about the workshops in Klaipeda, October 21 - 22 and Gdansk October 28 - 29, lunch - lunch workshops.:
http://www.bth.se/exr/southbaltic-cap.nsf/sidor/cross-border-workshops_autumn2010

NOTE! A limited number of participants will have their travel and accommodation paid for by the Capacity Building Project.

/Sept 2011/

Rent-an-Expert - möjlighet till avgiftsfri projektkonsultation av en expert

Du vet väl att du har möjlighet att ansöka om expert-hjälp när du tar fram ett projekt inom Södra Östersjö-området?

Läs mer på: http://www.bth.se/exr/southbaltic-cap.nsf/sidor/rent-an-expert

/August 2011/

Vill DU lära mer om hur man tar fram bra projekt:
från idé till ansökan?

Ta chansen att delta i en avgiftsfri workshop för dig som vill lära dig mer om att generera projektidéer och skriva projektansökningar – med fokus på Södra Östersjöprogrammet, INTERREG IVA.

  • Blekinge, Ronneby 9/9
  • Kalmar, kalmar län 13/9
  • Skåne. Lund: 16/9
  • Kronoberg, Växjö: 23/9

Läs mer, hämta inbjudningar:
http://www.bth.se/exr/southbaltic-cap.nsf/sidor/CAP-utb_projektutveckling

/July 2011/

Match meeting, Palanga i juni - 2010-04-10

South Baltic Programmes tredje match meeting kommer att äga rum den 16-17 juni 2010 i Palanga, Litauen.

Eventet är organiserat för att samla relevanta aktörer från regionala och lokala myndigheter, NGO, universitet och andra organisationer som är intresserade av samarbete inom södra östersjön. Målet är att träffas och diskutera och utveckla projektidéer och initiera projekt, att hitta projektpartners och få praktisk information om Södra östersjö programmet. Mötet förväntas samla ca 150 deltagare som kommer att delas in i fokuserade workshops för programmets områden. Några specifika workshops planeras fokusera på specifika teman som arbetsmarknaden, vänortssamarbeten och nätverkande. Agendan innehållet också interaktiva "match making" aktiviteter så väl som praktiska tips för potentiella ansökande och utbyte av projektidéer in "Projekt Bazaaren".

Organisatörerna hoppas att platsen för årets match meeting i Palanga kommer att illustrera det unika med södra östersjöregionen.  Som en utav de mest besökta rekreationsorterna i området har Palanga lyckts behålla sin identitet och inte förlora sitt ursprung under den turisttillströmningen utan behållit sin romantiska maritima atmosfär. Palanga kan enkelt nås genom färja från Sassnitz, Kiel och Karlshamn så väl som genom flyg från Köpenhman, Riga och Oslo.

Mer infomation om mötet så väl som relaterade dokument kommer att publiseras på programmets webbsida inom kort.

Vi räknar med kunna ta emot anmälningar till mötet i början av maj 2010

Vid frågor i relation till mötet kontakta JTS

/April 2011/

Pool of experts - 2010-04-12

Ansökningarna till pool-of-experts har nu sammanställts och totalt finns det 25 experter som är redo att ställa upp till det femte callet.

Call for experts - 2010-03-22

Capacity Building projektet inom South Baltic Programme letar efter att anlita Danska, Tyska, Litauiska, Polska, Svenska och andra EU-länders experter till en pool-of-experts för att stödja potentiella slutanvändare av Capacity Building Projektet. Detaljer och relevant dokumentation hittas under dokumentation eller på POMCERT's hemsida för Capacity Building projektet.

 

 

affärsmän som läser nyheter på en laptop

Redigera
Share Dela