Rent-an-expert - möjlighet att ansöka om avgiftsfri expertkonsultation

Varför inte ta hjälp av en expert när du ska utveckla ett projekt inom Södra Östersjö-området?
Om du anser att utbildningar och workshops inte är tillräckligt, vad sägs då om att få enskild projektkonsultation? Vår pool av experter består av 50 professionella experter som är redo att erbjuda sin kunskap och erfarenhet för att hjälpa dig att utveckla din projektidé till en bra projektansökan. Den aktuella listan över experter kan ses på vår hemsida under rubriken "Beneficiaries"

 • Ansökningsformulär för rent-an expert (On-line formulär. Obs! Du måste registrera dig, alt logga in om du redan är registrerad. Sedan hittar du ansökningsformuläret för Rent-an-Expert)
 • Godkänd expert-hjälp är helt avgiftsfri. Allt du behöver göra är att fylla en ansökningsblankett on-line. Den finns på vår webbplats. Förutsatt att din ansökan godkänns kommer en expert att tilldelas dig. Experten leder er genom processen att skriva en ansökan, hjälpa till med partnerskap eller vad det är du definierat som ditt behov av experthjälp.
  Du kan sända in ansökningar kontinuerligt, men inkomna ansökningar kommer att hanteras vid ett antal tillfällen. OBS! Desto snabbare du sänder in en ansökan, desto snabbare kan du få experthjälp.

  En annan form av support vi erbjuder är mentorskap, en enklare form av expert-hjälp, som projektets kontaktpersoner står för.

  I 5:e ansökningsomgången fick tre projekt professionellt stöd från våra experter. Det ledde till inlämnande av fullständiga ansökningar för alla tre projekten.

  I 6e ansökningsomgången hade fem utav de sex inlämnade projekten från Sverige fått stöd av Capacity Building antingen genom Rent-an-Expert eller genom kortare mentorskap.

  Om du har frågor kring programmet och ansökan, behöver begränsat stöd och/eller vill veta mer innan du ansöker om fullskalig Rent-en-Expert service, är du alltid välkommen att kontakta oss!

  Se Kontakt i vänsterspalten.

  Redigera
  Share Dela