Södra Östersjöprogrammet

South Baltic är ett gränsöverskridande program som löper under det Territoriella målet 2007-2013 (Interreg IV A). Syftet med programmet är att stärka redan existerande samarbeten i Östersjöregionen men även att utveckla nya.

Karta programområdet för Södra Östersjöprogrammet
Karta över programområdet för Södra Östersjöprogrammet

Programinnehållet är brett och vänder sig till regioner, kommuner och organisationer för samarbete inom områden såsom entreprenörskap, högre utbildning, arbetsmarknadsfrågor, transport och infrastruktur, vattenförvaltning, energifrågor, natur och kulturarv och samarbete mellan frivilligorganisationer.

Programmet omfattar ca 75 miljoner euro, varav 61 miljoner euro är EU-medfinansiering.

Länk till programmets webbsida:

Programinnehållet är brett och vänder sig till regioner, kommuner och organisationer för samarbete inom områden såsom entreprenörskap, högre utbildning, arbetsmarknadsfrågor, transport och infrastruktur, vattenförvaltning, energifrågor, natur och kulturarv och samarbete mellan frivilligorganisationer.

Programmet omfattar ca 75 miljoner euro, varav 61 miljoner euro är EU-medfinansiering.

Länk till programmets webbsida: www.southbaltic.eu

Redigera
Share Dela