General Systems Theory - An Introduction

2/11/99


Klicka här för att starta


Innehållsförteckning

General Systems Theory - An Introduction

Introduction

PPT-bild

PPT-bild

PPT-bild

PPT-bild

Chapter 1: The History of GST

PPT-bild

PPT-bild

PPT-bild

PPT-bild

PPT-bild

What is the big thing ? - A metaphor of analysis

Chapter 1: The History of GST

PPT-bild

Chapter 1: The History of GST

PPT-bild

PPT-bild

Systems Synthesis

PPT-bild

PPT-bild

PPT-bild