Microsoft PowerPoint-presentation

6/17/99


Klicka här för att starta


Innehållsförteckning

PPT-bild

PPT-bild

PPT-bild

PPT-bild

Norman’s Interaction Model

PPT-bild

PPT-bild

Types of HCI systems (1)

Types of HCI systems (2)

PPT-bild

Författare: ies

E-post: bai.guohua@ies.luth.se

Hemsida: http://www.ies.luth.se