Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering 180 högskolepoäng


Människors hälsa påverkas av det som sker i samhället. Detta kan gälla händelser i den vardagliga sociala och fysiska miljön såväl lokalt, nationellt som globalt. I utbildningen studeras dessa förhållanden och åtgärder som befrämjar hälsa. Grundsynen är att hälsa ska ses som en viktig aspekt för ett hållbart samhälle. Utbildningen kombinerar ett brett teoretiskt perspektiv med praktiskt folkhälsoarbete. Programmet vänder sig till dig som vill öka kunskapen om och i olika sammanhang arbeta med åtgärder som syftar till att främja hälsa hos befolkningen i samhället.

Producerad 2009 av Peter Blaschke, Learning Lab/Blekinge Tekniska Högskola
 
Redigera

Folkhälsovetenskap

Välkommen till Folkhälsovetenskap
En kort film om programmet
Längd 2.42 min


Livsstil - Vad är det?

Inriktning mot samhällsplanering
Kursintroduktion till kursmoment 1: Livsstil, livskvalitet, begreppsinnebörder
Längd 5.38 min


The easy guide to referencing

The easy guide to referencing
Lärobjekt om referenser i vetenskaplig litteratur
Längd 3.10 min


Google scholar

Google scholar
Guide/introduktion till Google Scholar
Längd 2.22 min


 

Share Dela