Dörrar till lärosalar och mötesrum

Nu kan du ställa upp (låsa upp) dörrarna till de gemensamma Lärosalarna.
Du drar (håller fram) kortet två gånger till kortläsaren så hör du en kvitteringssignal från kortläsaren och dörren är upplåst.
Dra kortet en gång till så låses dörren.
Detta fungerar 8-10, 10-12, 12-15, 15-17 och 17-20. Antingen du öppnar 8 eller 9:55 så låses dörren klockan 10.


Now you can set up (unlock) the doors to the common lecture rooms.
You drag (hold up) the card twice for a card reader and you will hear an acknowledgment signal from the card reader and the door is unlocked.
Pull the card again to lock the door.
This works, 8-10, 10-12, 12-15, 15-17 and 17-20. Either you open at 8 or 9:55 so locks the door at 10 a clock.

Larmade områden

De områden som är larmade kan larmas på och av via kortläsaren.

Larm på = B + kort + kod

Larm av = A + kort + kod

Avaktivering efter utlöst larm = 9 + A + kort + kod

Redigera
Share Dela