Allmän info om smartair

För att ni skall få nya behörigheter och ert korts bäst föredatum inte skall förfalla, så får ni med jämna mellanrum förnya ert korts data genom att  visa det för en uppdaterare. Det finns uppdaterare vid Hus A, Hus C mot busshållplatsen, Hus D entre på bottenplan, Hus H Entre vid snurra, entre för personal, fikarummet plan 4 samt vid entre från villa Oscar, hus J vid karusell.

Smartair Uppdaterare

Uppdateraren blinkar gult. Lägg kortet mot uppdateraren och håll kvar kortet tills den gröna lampan lyser. Nu är kortet uppdaterat.
Om läsaren lyser rött när du lägger kortet, kontakta systemansvarig.

Ställa upp/låsa funktion på kontorsdörren

Ställa upp dörr:

Utgår ifrån att kontorsdörren är låst.
Du visar kortet, det blir grönt och dörren öppnas.
Visa kortet igen inom 1 sekund, medans den gröna dioden lyser, och den gröna dioden kommer att börja blinka. Nu är dörren uppställd!

Låsa dörr:

Utgår ifrån att dörren är uppställd/upplåst enligt ovan.
Du visar kortet, det börjar blinka grönt.
Visa kortet igen inom 1 sekund, medans den gröna lampan fortfarande  blinkar, nu kommer både den gröna och röda dioden tändas. Nu är dörren låst!

Ytterllgare information för utskrift:

Instruktion

Redigera
Share Dela