Öppettider vid dörrar med Passerkortsläsare

Vecka 2-25 och 33-51.

Entreédörrar är öppna arbetsdagar 8-16.40
Dagar med arbetstidsförkortning låses dörrarna tidigare.

------------------------------------------------------------------------------------

Vecka 1, vecka 26-32 och vecka 52 (53).

Entreédörrar som låses.

Samtliga BTHs entrédörrar på båda orterna.

Korridorsdörrar som låses.

Karlskrona:
Korridordörrar på plan 4 och 5 i Norra Flygeln
Samtliga HIHA:s dörrar.
Samtliga TIFP:s dörrar i Östra Flygeln

Karlshamn:
korridordörrar till korridor 2-216A, B och C, plan 2 mot öster.
korridordörrar till Pausrum studenter, 2-301
korridordörrar till korridor 2-334B, plan 3 mot väster.

Undantag:

Karlskrona:
vecka 26 - 32
Receptionsbyggnadens entrédörr är öppen 8-16. (Byggnad A)

vecka 52 - 01
Receptionsbyggnadens entrédörr är öppen under receptionens öppettider.

Karlshamn:
Entrédörren vid receptionen är öppen 7.30-16.30

Redigera
Share Dela