Stöld / inbrott

Alla inbrott och stölder i BTHs lokaler ska Polisanmälas på tel 114 14.
http://www.polisen.se/sv/

Polisanmälan gör den som drabbats eller någon på dennes Sektion/Enhet. Intendenten meddelas via mail eller telefon.

När Polisrapporten kommer till BTH ska den diarieföras av FOR och kopior skickas till drabbad och Intendent.

Överstiger värdet på det stulna ett basbelopp görs en anmälan till Kammarkollegiet genom Intendenten.

Anmälan till Kammarkollegiet ska göras inom 30 dagar från skadetillfället och den innehålla:

- kopia på polisrapport

- en förteckning av det stulna, där priserna på det stulna och på det återanskaffade anges exklusive moms

- kopior på originalfakturor

- fakturakopior på det återskaffade.

Info till ekonomiavd så anläggningsregistret blir uppdaterat

Redigera
Share Dela