Kris- och katastrofplan

Om något allvarligt händer…

Studenter och anställda på BTH är skyldiga att anmäla olyckor, arbetsplatsolyckor, dödsfall etcetera som kan förenas med kris för enskild eller grupp.

Om du själv iakttaget eller har fått ett meddelande om att något allvarligt hänt, anteckna:

  • Tidpunkt för händelsen/samtalet/meddelande
  • Vem som meddelar samt kontaktuppgifter
  • Vad som skett
  • Vem, vilka som skadats eller förolyckats
  • Larma SOS Alarm 112 om du bedömer att detta behövs och kontakta närmaste chef

 

Om ärendet inte är akut…

Om ärendet inte är akut men du får vetskap om olycka, dödsfall eller annan allvarlig händelse som berör studenter eller personal, kontakta närmaste chef. Om detta inte är möjligt, kontakta någon ur krisledningsgruppen:

Krisledningsgruppen                                            Telefon              

Rektor Anders Hederstierna                                     0455-38 50 01
Prorektor Henric Johnson                                        0455-38 56 64
Högskoledirektör Henrick Gyllberg                           0455-38 50 95 
Personalchef Fredrik Sjöström                                 0455-38 50 07
Kommunikationschef Sofia Westerberg                    0455-38 50 08
Intendent Roland Westerberg                                   0455-38 50 70
Rektors handläggare Elisabeth Permlid                    0455-38 50 09
Studenthälsan Anna Holmgren                                 0455-38 50 79

Redigera
Share Dela