Kristian

Nilsson

Akronym

KNS

Epost

kristian.nilsson@bth.se

Telefon

0455-385706

Mobil

Hemsida


Institution/Enhet

TISB Institutionen för tillämpad signalbehandling

Tjänst

Universitetsadjunkt

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

J3547

 Hämta Kristian Nilsson's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)