Paul

Carlsson

Akronym

PCR

Epost

paul.carlsson@bth.se

Telefon

0454-385915

Mobil

Hemsida


Institution/Enhet

DITE Institutionen för teknik och estetik

Tjänst

Universitetsadjunkt

Tjänsteställe

Karlshamn

Rum

3-330

 Hämta Paul Carlsson's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)