Jürgen

Börstler

Akronym

JUB

Epost

jurgen.borstler@bth.se

Telefon

0455-385867

Mobil

Hemsida

Öppna Jürgen Börstler's Hemsida

Institution/Enhet

DIPT Institutionen för programvaruteknik

Tjänst

Professor

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

J2331

 Hämta Jürgen Börstler's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)