Mats

Pettersson

Akronym

MTP

Epost

mats.pettersson@bth.se

Telefon

0455-385728

Mobil

Hemsida


Institution/Enhet

TIMN Institutionen för matematik och naturvetenskap

Tjänst

Professor

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

63543

 Hämta Mats Pettersson's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)

Mats