Louise

Stjernberg

Akronym

LST

Epost

louise.stjernberg@bth.se

Telefon

0455-385452

Mobil

Hemsida

Öppna Louise Stjernberg's Hemsida

Institution/Enhet

HIHA Institutionen för hälsa

Tjänst

Universitetslektor/docent/dekan

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

H528D

 Hämta Louise Stjernberg's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)

Louise