Tobias

Ericson

Akronym

TER

Epost

tobias.ericson@bth.se

Telefon

0455-385484

Mobil

Hemsida


Institution/Enhet

HKAN Ledningskansliet

Tjänst

Utbildnings-och forskningshandläggare

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

J4112

 Hämta Tobias Ericson's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)