Monica

Nilsson

Akronym

MHN

Epost

monica.h.nilsson@bth.se

Telefon

0455-385842

Mobil

Hemsida


Institution/Enhet

DIPT Institutionen för programvaruteknik
TIEK Institutionen för industriell ekonomi

Tjänst

Institutionskoordinator

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

J2413

 Hämta Monica Nilsson's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)

Monica