Mats

Lintrup

Akronym

MSP

Epost

mats.lintrup@bth.se

Telefon

0455-385465

Mobil

Hemsida

Öppna Mats Lintrup's Hemsida

Institution/Enhet

TIHA Institutionen för hälsa

Tjänst

Universitetslektor

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

H560C

 Hämta Mats Lintrup's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)

Mats