Johan

Sanmartin Berglund

Akronym

JBU

Epost

johan.sanmartin.berglund@bth.se

Telefon

0455-385471

Mobil

Hemsida

Öppna Johan Sanmartin Berglund's Hemsida

Institution/Enhet

TIHA Institutionen för hälsa

Tjänst

Professor

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

H585A

 Hämta Johan Sanmartin Berglund's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)

Johan