Sabrina

Fredin

Akronym

SFL

Epost

sabrina.fredin@bth.se

Telefon

0455-385319

Mobil

Hemsida


Institution/Enhet

TIEK Institutionen för industriell ekonomi

Tjänst

Doktorand

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

J2425

 Hämta Sabrina Fredin's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)