Marie

Johnsson Åstrand

Akronym

MEA

Epost

marie.johnsson.astrand@bth.se

Telefon

0455-385722

Mobil

Hemsida


Institution/Enhet

HKAN Ledningskansliet

Tjänst

Registrator

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

J4135

 Hämta Marie Johnsson Åstrand's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)