Agneta

Sundberg

Akronym

ASU

Epost

agneta.sundberg@bth.se

Telefon

Mobil

Hemsida


Institution/Enhet

TIFP Institutionen för fysisk planering

Tjänst

Universitetslektor

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

C409

 Hämta Agneta Sundberg's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)