Bengt

Carlsson

Akronym

BCA

Epost

bengt.carlsson@bth.se

Telefon

0455-385813

Mobil

Hemsida

Öppna Bengt Carlsson's Hemsida

Institution/Enhet

DIDD Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

Tjänst

Professor

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

J3219

 Hämta Bengt Carlsson's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)

Bengt