Per-Olof

Gunnarsson

Akronym

POG

Epost

per-olof.gunnarsson@bth.se

Telefon

0455-385377

Mobil

Hemsida


Institution/Enhet

HKAN Ledningskansliet

Tjänst

Utbildnings-och forskningshandläggare

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

J4134

 Hämta Per-Olof Gunnarsson's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)