Lina

Nilsson

Akronym

LSE

Epost

lina.nilsson@bth.se

Telefon

0455-385430

Mobil

Hemsida

Öppna Lina Nilsson's Hemsida

Institution/Enhet

TIHA Institutionen för hälsa

Tjänst

Projektkoordinator

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

H564C

 Hämta Lina Nilsson's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)

Lina