Eva-Lotta

Runesson

Akronym

ELR

Epost

eva-lotta.runesson@bth.se

Telefon

0455-385651

Mobil

Hemsida


Institution/Enhet

DIDD Institutionen för datalogi och datorsystemteknik
DIKO Institutionen för kommunikationssystem

Tjänst

Institutionskoordinator

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

J3113

 Hämta Eva-Lotta Runesson's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)

Eva-Lotta