Boel

Sandström

Akronym

BSD

Epost

boel.sandstrom@bth.se

Telefon

0731-812306

Mobil

0731-812306

Hemsida

Öppna Boel Sandström's Hemsida

Institution/Enhet

HIHA Institutionen för hälsa

Tjänst

Industridoktorand

Tjänsteställe

Rum

H528D alt. H550B

 Hämta Boel Sandström's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)