Carmen

Sanmartin Torralba

Akronym

CSK

Epost

carmen.sanmartin.torralba@bth.se

Telefon

0455-385491

Mobil

Hemsida

Öppna Carmen Sanmartin Torralba's Hemsida

Institution/Enhet

HIHA Institutionen för hälsa

Tjänst

Projektkoordinator

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

H561B

 Hämta Carmen Sanmartin Torralba's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)

Carmen