Erik

Lindström

Akronym

ELI

Epost

erik.lindstrom@bth.se

Telefon

0455-385383

Mobil

Hemsida


Institution/Enhet

TIEK Institutionen för industriell ekonomi

Tjänst

Universitetslektor

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

J2537

 Hämta Erik Lindström's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)