Göte

Salomonsson

Akronym

GSA

Epost

gote.salomonsson@bth.se

Telefon

0455-385094

Mobil

Hemsida


Institution/Enhet

HKAN Ledningskansliet

Tjänst

Registrator

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

J4113

 Hämta Göte Salomonsson's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)