Gunnar

Råhlén

Akronym

GRH

Epost

gunnar.rahlen@bth.se

Telefon

0455-385668

Mobil

Hemsida


Institution/Enhet

GGVS Gemensamt verksamhetsstöd

Tjänst

Projektledare

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

J2541

 Hämta Gunnar Råhlén's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)

Gunnar