Ewa

Osekowska

Akronym

EWO

Epost

ewa.osekowska@bth.se

Telefon

0455-385830

Mobil

Hemsida


Institution/Enhet

DIDD Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

Tjänst

Doktorand

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

J3222

 Hämta Ewa Osekowska's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)