Michael

Mattsson

Akronym

MMA

Epost

michael.mattsson@bth.se

Telefon

0455-385810

Mobil

Hemsida

Öppna Michael Mattsson's Hemsida

Institution/Enhet

DIPT Institutionen för programvaruteknik

Tjänst

Professor

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

J2611

 Hämta Michael Mattsson's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)

Michael