Helen

Persson

Akronym

HPE

Epost

helen.persson@bth.se

Telefon

0455-385431

Mobil

Hemsida


Institution/Enhet

TIHA Institutionen för hälsa

Tjänst

Universitetsadjunkt

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

H528B

 Hämta Helen Persson's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)

Helen