Åsa

Robertsson

Akronym

ARB

Epost

asa.robertsson@bth.se

Telefon

0455-385 622

Mobil

Hemsida


Institution/Enhet

GGVS Gemensamt verksamhetsstöd

Tjänst

Enhetschef

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

C226

 Hämta Åsa Robertsson's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)