Göran

Broman

Akronym

GBR

Epost

goran.broman@bth.se

Telefon

0455-385504

Mobil

Hemsida


Institution/Enhet

TISU Institutionen för strategisk hållbar utveckling

Tjänst

Professor/prefekt

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

J3621

 Hämta Göran Broman's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)

Göran