Marie

Aurell

Akronym

MAU

Epost

marie.aurell@bth.se

Telefon

0455-385609

Mobil

Hemsida


Institution/Enhet

TIEK Institutionen för industriell ekonomi

Tjänst

Universitetslektor/prefekt

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

J2405

 Hämta Marie Aurell's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)